HENNAHOF

Tentoonstelling Samen De Wijk Vergroenen

Gepubliceerd op: 31 juli 2022

WIJ NODIGEN U UIT VOOR DEZE TENTOONSTELLING.

U KUNT ONZE TENTOONSTELLING BEZOEKEN  OP DE VOLGENDE MOMENTEN:
ELKE 1ste ZATERDAGMIDDAG  van de maand vanaf  15:00 – 17:00 uur
ELKE 3de WOENSDAGAVOND van de maand vanaf 19:00 – 21:00 uur.

ER IS KOFFIE en THEE AANWEZIG. TOEGANG VRIJ.

LOCATIE

Bouwkeet Groot Onderhoud gelegen in de Groene Wig ter hoogte van Prismastraat 108-110

TOELICHTING TENTOONSTELLING:

In 2020 zijn wij als bewoners van de Regenboogbuurt gestart met deze tentoonstelling naar aanleiding van het Groot Onderhoud in de Regenboogbuurt.

De gemeente maakt de wijk door het Groot onderhoud meer klimaatbestendig. De thema’s van de gemeente zijn: Hittestress, Wateroverlast, Bodemdaling, Circulaire economie en klimaatverandering.

De tentoonstelling wil vanuit het gezichtspunt van bewoners laten zien dat niet alleen de overheid wat kan doen aan de klimaatadaptie maar ook wij als individuele burgers.

Zin?  Jazeker.  En zo blijft het prettig wonen in de Regenboogbuurt.

Wij doen dit door meerdere thema’s in de periode van het Groot Onderhoud tot en met 2024 onder de aandacht te brengen. 

Op dit moment zijn dit water- en hitteoverlast.   Maar de komende periode gaan wij ook andere thema’s behandelen waaronder:

Intensief of extensief onderhoud van groen zoals gedifferentieerd maaibeleid. Beland van groen en bomen.

Water. Meer bloemen. Innovaties. Projecten (Groene Wig, Schoolplein, Hennahof). Duurzaam onderhoud. Hoe kan het dierenleven verbeterd worden (vogels, insecten etc.). Energie transitie.

HEEFT U ZELF SUGGESTIES?   LAAT HET ONS WETEN.

Stuur uw suggesties naar tentoonstelling@hennahof.nl  of naar p.o.posthuma@gmail.com  indien 1ste mailadres niet lukt.

U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet, Jikkelien, Peter en Cor.

Meer informatie

Volg Ons

U kunt ons via de ikoontjes beneden ook volgen op Social Media.