HENNAHOF

Welkom op de website
van het Hennahof

De site voor en door de bewoners van het Hennahof.
Het Hennahof is een bijzonder gezellige en mooie buurt in de Regenboogbuurt in Almere Buiten. Op deze site kunt u meer informatie vinden over het Hennahof.

Wat is het Hennahof

Volgens de Van Dale : hof hoven

de; (m) omheinde ruimte; tuin

het; (o) afgesloten ruimte met woningen; zie hofje

het; (o) woning van een vorst: aan het ~ verblijven. Het Hennahof is zowel een woningenhof als ‘een woning van een vorst’.

Over het Hennahof

In het Hennahof staan 72 woningen, met ongeveer 150 bewoners. De bewoners hebben allen hun eigen achtergrond: jong / Fries, Indiër / oud, computerfreak / alleenstaand, Limburger / Chinees, ondernemer / maatschappelijk werker, Marokkaan / Drent, internationaal techneut / gepensioneerd, financieel adviseur / getrouwd, zelfstandig psycholoog / beveiliger, enz.

Zo zouden we nog lang kunnen doorgaan. Naast de professionele kant blijken veel bewoners allerlei interesses, hobby’s en bruikbare kwaliteiten te hebben voor buurtactiviteiten.

Bewonersvereniging

Op 4 april 1997 werd de bewonersvereniging opgericht, genaamd: Klein India. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie tot zeven personen. Zij behartigen de belangen voor alle Hennahofbewoners over allerlei gemeenschappelijke zaken. Insteek is de krachten te bundelen naar instanties als de bouwers en de onderhouders, maar bijvoorbeeld ook naar de Gemeente Almere. Ook gezamenlijk groot onderhoud behoort tot de mogelijkheden, liever met 72 huizen tegelijk dan ieder apart.

MANDELIGHEDEN

Het Hennahof is ingedeeld in 6 mandeligheden. Een mandeligheid is gezamenlijk bezit van grond. De strook grond voor één mandeligheid is van alle huishoudens die eraan liggen.

Een mandeligheid is gezamenlijk verantwoordelijk voor die strook. Elke mandeligheid heeft een eigen bestuur, welke los staat van de bewonersvereniging.

Eén van de belangrijkste taken van het mandeligheidsbestuur is zorg dragen voor het onderhoud van het gezamenlijke stuk grond. De vijver in het midden van beide hoven is gemeentelijk terrein en valt niet onder de mandeligheden. De vijver wordt daarom onderhouden door de gemeente in samenwerking met de bewoners.

plattegrond hennahof
plattegrond hennahof

Het begin

BOUWPROJECT KLEIN INDIA

Het Hennahof is gebouwd als bouwproject Klein India. De architect van het project Klein India is Liesbeth van der Pol. Zij ontwerpt gebouwen met sterke karakters; gebouwen die “zich niet voor zichzelf schamen”.

Klein India is een bouwproject waarin twee ‘paleizen’ als kemphanen tegenover elkaar staan, elk omringd door een eigen verdedigingsfort. Tussen de forten ligt een natuurstrook met een voet/fietspad, vanwaar de spanning tussen de gebouwen opeens voelbaar is over een open watertapijt dat beide paleizen verbindt.

De weerspiegeling in het water en de fraai aangelegde hoven overstijgen de spanning en geven het geheel weer serene rust.

Paleizen

De paleizen bevatten ieder drie woningen van vier woonlagen. De verdedigingsforten (hofwoningen) bestaan uit twee woonlagen. Deze woningen hebben puntige bergingen aan de buitenzijde, die enerzijds het defensieve karakter van het blok uitdrukken en anderzijds de buitenruimte van de woningen beschutten. De formele voorkant van de woningen ligt aan de hofzijde..

"

Het Hennahof ligt centraal in de Regenboogbuurt. De wijk Regenboogbuurt ligt in het oostelijk deel van Almere Buiten. De wijk was klaar in 1998. Bij deze wijk is voor het eerst gebruik gemaakt van een bijzonder kleurenplan. Het gebruik van kleur verleende de architectuur een extra dimensie. Samen met het openbaar groen is een zeer harmonieus geheel ontstaan.

REGENBOOGBUURT

"

Het bouwbedrijf Koopmans bv Enschede startte de bouw van het Hennahof eind 1995 en het was gereed begin 1997.

HENNAHOF

GESCHIEDENIS

$

Almere

Op 30 november 1976 kregen de eerste inwoners van Almere hun huissleutels uitgereikt, maar de geschiedenis van Almere gaat ver terug. Zo zijn er zelfs sporen van bewoning uit de IJstijd gevonden tijdens de aanleg van de A27!

30 november 1976
$

Bouw

Start van de bouwactiviteiten in het stadsdeel Almere Buiten.

1984
$

Inwoners aantal

Almere passeert de 50.000 inwoners, verdeeld over 3 stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten.
1986
$

Magisch

Het magische aantal van 100.000 inwoners wordt gepasseerd.

1994
$

Start bouw Hennahof

Start bouw Hennahof (gereed in 1997).
1995
$

Almere Hout

Almere telt ruim 126.000 inwoners. Ook worden in bescheiden mate al woningen gebouwd in Almere Hout, het vierde stadsdeel.
1998
$

Mijlpaal

In december verwelkomt Almere de 150.000-ste inwoner.
2000
$

Jarig

Almere viert haar 25-jarig bestaan.
2001
$

Jubileum

12½ jarig bestaan van het Hennahof.
2009

HENNAHOF THE MOVIE

Laatste Nieuws

Mis niets!